Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. 

Certyfikacja podmiotów na szlak kulinarny i przyznanie marki Świętokrzyska Kuźnia Smaków®

certyfikacja_2022

 Zasady przystąpienia do szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków
(dotyczy członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie)

 

Podmioty zainteresowane nadaniem marki Świętokrzyska Kuźnia Smaków® i przystąpieniem do szlaku prosimy o zapoznanie się z regulaminem certyfikacji wraz załącznikami oraz przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia podmiotu do certyfikacji wraz z załącznikami do 31 października 2022 r. pocztą tradycyjną na adres:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Modliszewice
ul. Piotrkowska 30,
26-200 Końskie

Osoba do kontaktu:
Jolanta Krupa
507 111 240
jolanta.krupa@sodr.pl

 

Tag:


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Aktualizacja strony internetowej www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl zrealizowana w ramach operacji
"Wsparcie rozwoju szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków, jako narzędzia budowania marki lokalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości" realizowanej przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ