Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. 

Zapraszamy na szkolenie „Działanie Współpraca - nabór 2021 na Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw”

działanie współpraca

Od 29 marca do 12 maja br. ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. W związku z powyższym już 16 marca 2021 r. o godzinie 09:00 zapraszamy na szkolenie zorganizowane przez naszych brokerów innowacji, które dotyczyć będzie tego naboru.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez „Harmonogramu szkoleń i pokazów” ŚODR Modliszewice: www.sodr.pl/szkolenia.
Tytuł szkolenia to „Działanie Współpraca - nabór 2021 na operacje, których przedmiotem jest Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej” - szkolenie w Harmonogramu ma numer porządkowy nr 35.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (online) za pośrednictwem aplikacji MS Teams, a udział w nim jest całkowicie nieodpłatny. W trakcie szkolenia omówione zostaną szczegóły dotyczące obecnego naboru (zasady i wymagania, niezbędna dokumentacja, terminy, punktacja, rodzaje kosztów oraz inne). Przybliżona zostanie również działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) - ze szczególnym uwzględnieniem nieodpłatnych projektów wspierających wdrażanie innowacji w rolnictwie zaplanowane do realizacji w roku 2021.

Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy osoby/rolników, którzy prowadzą działalność w ramach dostaw bezpośrednich, produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego lub działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 

Działanie „Współpraca”

Pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej, a jej wysokość wynosi 325 tys. zł, gdy zakupiony będzie środek transportu i 280 tys. zł w pozostałych przypadkach. O takie wsparcie może ubiegać się grupa operacyjna, która składać się musi z co najmniej 5 rolników.

Więcej informacji na stronie internetowej ŚODR pod adresem: https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Zapraszamy-na-szkolenie-Dzialanie-Wspolpraca-nabor-2021-na-Tworzenie-Krotkich-Lancuchow-Dostaw/idn:1852

Tag:


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Aktualizacja strony internetowej www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl zrealizowana w ramach operacji
"Wsparcie rozwoju szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków, jako narzędzia budowania marki lokalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości" realizowanej przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ